BIMobject

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

IT
171130 - 181130
Även 3-årsvinnare
Mid Cap & IT

Om bolaget:
BIMobject tillhandahåller en tjänst där tillverkande bolag kan skapa virtuella kopior av sina produktier. Objekten kan sedan användas av arkitekter genom hela byggprocessen. För tillverkarna är detta en marknadförings- och försäljningskanal.

 

Varför blev BIMobject en kursvinnare under perioden?
Kursuppgången skedde i samband med bokslutskommunikén för 2017 samt vid Q2-rapporten. Vid båda tillfällena rapporterades stark tillväxt baserat på en explosiv ökning i flera dimensioner som pekade på uthållighet i tillväxten. Ökningen har varit stark av
professionella användare, nedladdningar, tillgängliga objekt samt
intäkter och betalande kunder. Stark uthållig tillväxt, skalbar modell
och höga bruttomarginaler har gagnat värderingen. Att EQT gick in
som storägare var även det positivt. Vid toppnoteringen 35 kr var
förväntningarna för högt uppdrivna vilket skapade en rejäl rekyl. 
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför 12-månadersperioden hade BIM en stark kurshistorik från de senaste åren. Q3 2017 visade på att bolaget levererade utöver sina egna mål ”Vi inledde året med det uttalade målet att nå följande milstolpar: 500 000 registrerade användare, 1000 publicerade tillverkare
och 100 miljoner produktvisningar. Redan under årets tredje kvartal
hade vi nått de två första, och vi har i skrivande stund med goda
marginaler passerat dem alla tre. Vår fakturerade försäljning har ökat
med 138% jämfört med motsvarande period under 2016, och vi har nu
siktet inställt på en ännu snabbare tillväxt under årets sista kvartal.
Vi har i skrivande stund passerat 600 000 registrerade användare,
och räknar med att nå en miljon användare under 2018.”

Såväl insideraktivitet som kurstrend in för perioden inbjöd inte till köp 
medan VD-innehav och kursreaktion på sista rapporten balanserade lite
åt det positiva hållet.