BioArctic

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Mid Cap 
Hälsovård
171130 - 181130

Om bolaget:
BioArctic är ett biofarmabolag med inriktning mot sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. Exempel är behandlingar som angriper orsakerna till Alzheimer och Parkinson.

Varför blev BioArctic en kursvinnare under perioden?
Kursuppgången tog fart i juli 2018 då bolaget offentliggjorde att ”I 18-månadersanalysen av studien i 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom visade BAN2401 statistiskt signifikanta och dosberoende effekter med minskad klinisk försämring och minskad
amyloid-beta inlagring i hjärnan. Detta är den första studien i sen
klinisk fas som påvisar en potentiell sjukdomsmodifierande effekt
på såväl klinisk funktion som inlagring av amyloid-beta i hjärnan". 
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför perioden då bolaget blev en vinnare fanns mycket information tillgänglig om potentialen i bolagets forskning, naturligt med tanke på att man precis hade sålt in bolaget för en börsnotering. Bioarctic, som noterades på Stockholmsbörsen den 12 oktober 2017, talade då
om att läkemedelskandidaten BAN2401 för behandling av Alzheimers
sjukdom kan förändra behandlingen av sjukdomen. Om allt lyckas har
Bioarctic tillsammans med sina partners, japanska Eisai och
amerikanska Biogen ett potentiellt blockbusterläkemedel i sina händer
med en årlig försäljning överstigande 1 miljard dollar. Sannolikheten för
framgång var förstås svårare att värdera och rekommenderade kurser
av analytiker indikerade köp men inte den potential som sedan
realiserades.