Boule Diagnostics

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Small Cap 
Hälsovård
131130 - 181130

 

Om bolaget:
Bolaget är ett globalt diagnostikbolag som marknadsför system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Boule riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi.

Varför blev Boule Diagnostics en kursvinnare under perioden?
Största kursrycket skedde 2016 då tillväxten på 21% var väsentligt högre än tidigare vilket med bolagets skalbara affärsmodell och stigande bruttomarginal gav 130% i ökat resultat jämfört med 2015. Tillväxten drevs på av tillväxtmarknaderna Asien, Östeuropa och Latinamerika samt att flera nya avtal slöts och att en ny komplementär produkt lanserades. Sett över hela perioden så var kurslyftet en kombination av försäljnings- och resultatlyftet men även av högre värderingsmultiplar.

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför perioden inkluderade information om att bolaget skulle avveckla ett stort utvecklingsprojekt med betydande nedskrivning som följd. Exklusive detta så förbättrades resultatet samtidigt som tillväxten tog fart jämfört med tidigare under året. Sammantaget en positiv tendens i rapporten. P/S-värderingen var i nivå med de två senaste åren medan P/E-talet var högre även exklusive den extraordinära nedskrivningen. P/S-tal lågt i jämförelse med aktuell bransch.