BTS Group

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Industri & Tjänster
1 år 171130 - 181130
Även vinnare 3 år

Om bolaget:
BTS är ett konsult- och utbildningsföretag som genomför utbildningar inom strategisk samsyn och affärsmannaskap, ledarskap och företagsledning samt försäljning. Simuleringarna kan vara IT-baserade, manuella eller webbaserade. 

Varför blev BTS Group en kursvinnare under perioden?
BTS har varit en vinnare bland tjänsteföretagen de senaste åren och haft en stabil positiv kurstrend. Under den sista 12-månadersperioden steg kursen successivt. Försäljning och resultat utvecklades starkt via en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Förändringstrycket som finns i organisationer och inom företag skapar efterfrågan på BTS tjänste- och produktutbud. Drivande trender för detta är globalisering och digitalisering. Bolaget arbetar med en förvärvspipeline och signalerar god efterfrågan över hela linjen. I kombination med att risken bedömts som relativt låg så har detta underbyggt värderingsmultiplarna.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Fanns det då något intressant som man borde ha tagit fasta på i informationsflödet innan uppgångsperioden? Den positiva kurstrenden och att bolaget själva inte såg några tecken på försvagning var onekligen en positiv signal. I Q3 2017 kommenterade man exempelvis ”vår utveckling under 2017 och två strategiska förvärv nyligen positionerar oss för en mycket positiv utveckling under 2018 och åren därefter” Kvartalsdata i sig visade dock då på en något svagare tillväxt än tidigare.

Alla indikatorer i tabellen nedan utgjorde positiva signaler.
Värderingen var däremot hög innan perioden. En låg EV/EBIT-värdering
var även det en positiv indikation medan övriga värderingsmultiplar låg
relativt högt.