Cantargia

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Small Cap
Hälsovård
171130 - 181130

Om bolaget:
Cantargia utvecklar antikroppsbaserad cancerbehandling vilken attackerar både cancerstamceller och mogna cancerceller. Bolaget har en patenterad antikroppsbehandling, CAN04.


 

Varför blev Cantargia en kursvinnare under perioden?
Bolaget blev en kursvinnare både i segmentet Small och Hälsovård när man presenterade prekliniska resultat från en kombinationsstudie av bolagets produkt och cellgifter. Studien visade på signifikant förbättrad behandlingseffekt samt minskade
biverkningar av cellgiftet. Bolaget skapade finansiell styrka via
nyemissionen i slutet av 2017. Kursutvecklingen från
börsintroduktionen 2015 hade varit svag. 
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför perioden när Cantargia blev en vinnare var fokuseringen stor på den nyemission som man ville genomföra. Man fick med sig institutioner och gamla aktieägare. Kapitaltillskottet innebar ett gynnsamt utgångsläge för bolaget med full finansiering för att kunna
ta fram data med syftet att visa att huvudprojektet CAN04 kan ha en
klinisk effekt i patienter.

Insideraktiviteten med positivt netto i såväl antalet affärer som aktier
var en positiv indikation.