CellaVision

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Mid Cap & Hälsovård
151130 - 181130

Även vinnare 5 år

Om bolaget:
CellaVision är ett medicinteknikföretag som marknadsför system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör underlag för sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar.

Varför blev CellaVision en kursvinnare under perioden?
Bolaget är en av kursvinnarna bland medelstora bolag men även i bransch Hälsovård både i 3- och 5-årsperspektivet. Från och med 2013 har bolaget haft en årlig ökning av såväl försäljning som vinst per aktie. Kombinationen av stabil tillväxt med rejält höjda marginaler har gett utdelning på sista raden och även motiverat höjda värderingsmultiplar. Bolaget har goda förutsättningarna att skapa höga inträdesbarriärer och sätta en standard för digital mikroskopi inom hematologi. Den positiva kurstrenden var stabil hela perioden med undantag för hösten 2018 då flera analytiker satte sälj. Bland annat konstaterade Pareto att P/E-värderingen blivit
väl hög i ljuset av en förväntad tillväxt i vinst/aktie på 23% 2017-2019.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför 3-årsperioden var kurstrenden positiv sedan några år. Q3 2015 var stark bland annat med försäljningstillväxt på 59%. VD-kommentaren andades optimism med bl a ”We took several important steps in the quarter to­wards achieving our vision to be a leader in global digitization and automation of blood analyses for both the human and veterinary segments.” Rapporten togs emot positivt.

EV/EBIT var inte utstickande högt med tanke på tillväxttakten.