Cinnober

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Mid Cap & IT
151130 - 181130

 

Om bolaget:
Cinnober utvecklar systemlösningar och tjänster för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster.

Varför blev Cinnober en kursvinnare under perioden?
Cinnober hade en stark utveckling 2016 då kursen steg över 100%. Verksamheten vände då till både tillväxt och vinst bland annat med hjälp av ett allt positivare klimat på finansmarknaderna. Efter en lite svagare period kom sedan nästa stora lyft i samband med uppköpsbudet från Nasdaq 2018 som sedermera kom att höjas. Under initiala uppgångsperioden mer än dubblerades P/S-talet.

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför de 3 år då bolaget blev en vinnare bland IT-bolag och medelstora bolag andades optimism i VD-ordet; ”Efter en allmänt tung period under senare år, präglad av finanskris och tappade volymer för våra kunder, har de positiva signalerna nu blivit allt tydligare. IT-investeringarna i finansbranschen ökar och stimuleras ytterligare av föränd­rade regleringar…” Rapporten uppvisade tillväxt vilket var ett trendbrott och kom att bli startskottet på en stark kursresa. Kurstrenden var positiv in i perioden.