Coor Service Management

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Industri & Tjänster
151130 - 181130

Om bolaget:
Coor Service Management levererar IFM (Integrerad Facility Management) och FM-tjänster (Facility Management). Bolaget tillhandahåller 100 olika tjänster som lokalvård, catering, fastighetstjänster, receptionstjänster, post- och pakettjänster samt konferens och mötesrumstjänster.

Varför blev Coor en kursvinnare under perioden?
Coor börsintroducerades sommaren 2015 och noterade en nedgång under sitt första kvartal pga neddragningar hos några större kunder. Därefter har verksamheten utvecklats väl i sin förmåga att leverera ökande underliggande kassaflöden (exkl förvärvsinvesteringar och diverse jämförelsestörande poster). Operativt kassaflöde var exempelvis 492 mkr 2017 att jämföra med 295 mkr 2015. Värderingsmässigt har marknaden successivt tagit fasta på bolagets självbild som beskrivs på hemsidan  ”En investering i Coor är en investering i ett ledande servicebolag med stabil tillväxt, god
lönsamhet, stark kassagenerering och hög direktavkastning”.
Värderingen av bolagets stabila försäljning har successivt ökat.
Kursökningen tillhör de mer stabila på börsen under de senaste åren.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför 3-årsperioden (Q3 2015) var förhållandevis svag. Bolaget förklarade detta som delvis temporärt och målade upp positiva utsikter ”Marknadsutsikterna för outsourcade FM-tjänster är fortsatt goda. Vi upplever en stabil efterfrågan och hög aktivitet i alla marknader, och har en god position för fortsatt tillväxt med goda kassaflöden.” Aktiemarknaden reagerade emellertid kortsiktigt negativt vilket med facit i hand visade sig skapa ett fint köpläge. 

Kurstrend, lågt P/S och P/E talade för köp.