Elanders

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Industri & Tjänster
131130 - 181130

Om bolaget:
Elanders verkar inom områdena supply chain management, print & packaging och e-commerce. Elanders har sedan börsintroduktionen 1989 gjort en omfattande resa från ett renodlat tryckeri med verksamhet huvudsakligen i Sverige till ett globalt tjänsteföretag med verksamhet på fyra kontinenter.

Varför blev Elanders en kursvinnare under perioden?
Åren som föregick 5-årsperioden hade bolaget ett högt tempo i omvandlingen från en klassisk tryckerikoncern till ett företag som erbjuder globala lösningar inom print, packaging, e-commerce. Det största kursrycket skedde vid förvärvet av det singaporebaserade bolaget Mentor Media. Genom förvärvet ökade Elanders omsättning från 2,2 till 3,5 miljarder kronor. Mentor Media har en stark position i Asien och Elanders fick genom detta cirka 40 procent av omsättningen i tillväxtregionen Asien. Aktiens kursvinnarstatus i branschen industri & tjänster grundlades 2014-2016. Under de åren mer än fördubblades vinsten per aktie. Värderingen kom att höjas
från mycket låga nivåer innan perioden. Både vinst och värderingslyft
hängde till stor del ihop med det stora förvärvet. Därefter har ytterligare
förvärv skett och sammantaget har koncernen gått från 2 miljarder till
runt 10 på fem år.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Värderingen inför perioden var låg i alla avseenden och präglad av historiken snarare än en tro att bolaget skulle lyckas ställa om fokus. Såväl P/E, P/S som P/B tillhörde de lägsta på börsen. Den senaste informationen innan perioden kom i Q3 2013 som visade på positiva steg vilka även tydliggjordes i VD-kommentaren ”Den strategiska förflyttningen som Elanders inlett fortsatter att ge resultat. Ett bra exempel på detta är att Elanders nu presterar sitt bästa rörelseresultat i tredje kvartalet sedan 2007…”
Rapporten i stort andades optimism. Även kurstrenden var positiv.