Elekta

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Large Cap 
171130 - 181130

Om bolaget:
Elekta är ett medicinteknikföretag med produkter för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Produkterna är inriktade på strålterapi, bildstyrd och stereotaktisk strålterapi, gammaknivskirurgi, stereotaktisk neurokirurgi och kartläggning av hjärnans funktioner.


 

Varför blev Elekta en kursvinnare under perioden?
Kursuppgången satte fart inför rapporten i mars 2018 där bolaget liksom det efterföljande kvartalet visade upp försäljningstillväxt drivet av framtidsprodukten Unity som även fick sin CE-märkning. Detta samtidigt som EBITA-marginalen rörde sig åt rätt håll och i linje med ledningens långsiktiga målsättningar. Sett över uppgångsåret så lyfte vinsten/aktie rejält samtidigt som lönsamheten (ROC) ökade. P/S-värderingen kom att höjas klart över historiskt genomsnitt.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten innan perioden (Q2 2018 i bolagets brutna räkenskapsår) var positiv sett till marginaler, resultat och kassaflöde medan orderingången stod och stampade. Positivt var även utfästelser om EBITA-marginal över 20% samt starkt intresse för den nya produkten Elekta Unity. En produkt som av bolaget bedöms kunna revolutionera strålbehandlingen. Positiv insideraktivitet året innan perioden samt värderingsmultiplar under 3-årssnittet talade för köpläge.

Inför uppgångsperioden var det flera analysinstitut som sänkte sin
rekommenderade kurs pga en försening av Unity även om de kvarstod
med köprekommendation. Nedjusteringen bidrog till en bra ingångskurs
i perioden speciellt med tanke på att långsiktig fundamenta inte hade
ändrats.