Enlabs

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Small Cap 
151130 - 181130
Även vinnare 5 år

 

Om bolaget:
Enlabs (f.d. Nordic Leisure AB) skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Nätspel, Media och Solutions.

Varför blev Enlabs en kursvinnare under perioden?
Bolaget blev en vinnare både i 3- och 5-årsperspektivet bland små bolag tack vare ett starkt lyft hösten 2017 då förvärv och starka rapporter bidrog till ett höja såväl försäljning som intresse. Den omstrukturering mot I-gaming som skedde 2016 hade då börjat ge resultat och skapa förtroende i marknaden. Både omsättning och P/S-talet mer en fördubblades under uppgångsperioden. Även EBITDA ökade starkt. 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför 3-årsperioden var kurstrenden redan positiv men långt ifrån den explosion som senare skulle komma. Q3 2015 fortsatte enligt samma trend som föregående kvartal med en starkt tillväxt sett till spelintäkter och antal aktiva onlinekunder. I rapporten meddelades bl a att ”soliditeten och likviditeten är fortsatt stark och vi ser goda förutsättningar till fortsatt aggressiv tillväxt..”. Rapporten togs emot positivt. P/S-talet innan uppgångsperioden var lågt givet den underliggande tillväxten.