Ericsson

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Large Cap &  IT
171130 - 181130

Om bolaget:
Ericsson verkar inom områdena Networks (produkter för kommunikation via fasta och mobila nät), Global Services (nätdrift) och Support Solutions (diverse mjukvarulösningar). 

Varför blev Ericsson en kursvinnare under perioden?
Efter att aktien bottnat ut Q3 2017 tog kursen rejäl fart när Q1 2018 presenterades. Rapporten var väsentligt bättre än väntat både när det gäller bruttomarginal och omkostnader vilket resulterade i ett positivt rörelseresultat. Med bas i denna positiva överraskning så byggdes successivt ett högre inslag av framtidstro in i synen på bolaget. Tillväxtmöjligheter inom 5G, IoT, nya radion ERS och via ifrågasättande av Ericssons stora konkurrenter. Dessutom positiva effekter från det stora omstruktureringsprogrammet och den svaga kronan. Uppgången höll i sig stabilt under hela perioden.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför 12-månadersperioden var i huvudsak svag resultatmässigt. Den innehöll emellertid positiva signaler angående kassaflödet samt förväntningar om att kostnadseffektiviseringarna skulle accelerera fr o m Q4 och uppnå minst 10 Mdr i mitten av 2018. Rapporten fick ett positivt mottagande även om synen på kortsiktigt resultat sänktes. P/S-värderingen (klart lägre än 3-årssnitt) och  insideraktiviteten var andra positiva faktorer innan perioden.