Fabege

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Large Cap
131130 - 181130

Om bolaget:
Fastighetsbolaget utvecklar långsiktigt attraktiva stadsdelar. Fokus är på att skapa förutsättningar för människor och företag att prestera. Utöver klimat och miljö, är den sociala hållbarheten en grundläggande drivkraft.

Varför blev Fabege en kursvinnare under perioden?
Fabege blev tillsammans med Balder och Sagax vinnarna bland de stora fastighetsbolagen och även på Large Caps-listan som helhet. Storsatsningen på Arenastaden i Solna blev lyckosam. Substansvärdet steg successivt varje kvartal från cirka 40 kr 2013 till 120 kr Q3 2018. Ränteutvecklingen och allmänt goda tider har bidragit positivt.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
2013 var året då substansvärdet började ta fart. Q3 2013 visade ett positivt steg både vad gällde hyresintäkter (ökad uthyrningsgrad och färdigställda projekt) samt resultat. Kurstrenden var stabilt positiv in i
perioden.

Placeras Per Ericsson var lika rätt ute med Fabege som Balder
och rekommenderade köp bl a med motiveringen ”På lite längre
sikt gillar vi dock Fabeges stora exponering mot Stockholms innerstad
och expansiva områden i Solna. Projektportföljen är sprängfylld och
bolaget har visat sig mycket skickligt på att genomföra projekten med
hög lönsamhet. Till det kommer också en bra direktavkastning”
(Avanza 130304).