Fagerhult

Analys av en kursvinnare

Industri & Tjänster
131130 - 181130

Om bolaget:
Fagerhult utvecklar och marknadsför belysningslösningar för professionella inomhus- butiks- och utomhusmiljöer. Fokus är att med gedigen belysningskunskap erbjuda ett brett utbud av innovativa, energieffektiva och miljövänliga belysningslösningar.

Varför blev Fagerhult en kursvinnare under perioden?
Aktien steg stabilt 2014 till och med sommaren 2017 underbyggd av successivt stigande försäljning och resultat. Kursen steg som mest i början av 2017 via en stark bokslutskommuniké, höjd utdelning och positiva prognoser. När signaler om avstannande tillväxt började komma senare under 2017 med avmattande resultat som följd så vände sedan kursen neråt lika stabilt som under uppgångsfasen. Värderingsmultiplarna steg under 5-årsperioden och exempelvis dubblerades P/S.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Kurstrenden var positiv in i perioden då aktien redan låg över glidande medelvärden. Trenden förstärktes av rapporten för Q3 2013 som visade på tillväxt och resultatökning till skillnad från tidigare under året. Även marginalerna hade höjts. Värderingen inför perioden var förhållandevis normal jämfört med bolagets historik men låg jämfört med Mid Cap-snittet.

De flesta indikatorerna nedan pekade åt rätt håll.