FAQ

Vad är Hållbara Aktier Premium?
En överväldigande majoritet av materialet på Hållbaraaktier.se är gratis. För en liten engångssumma så får får du ett lösenord som gäller hela året och ger tillgång till lite mer, lite snabbare och lite djupare artiklar. 

Hur följer jag Hållbaraaktier.se?
Utöver hemsidan sker uppdateringar via ett kostnadsfritt nyhetsbrev, facebook och linkedin.

Varför måste jag vid egna aktietips lämna en motivering till att aktuell aktie förväntas stiga?
Aktietips är intressanta som inspiration för andra om de är underbyggda. De triggers som lyfts fram är intressanta som inspiration i andras aktieanalyser.

Varför analyseras även "icke-hållbara" aktier bland de senaste årens kursvinnare?
I analyserna av de senaste årens vinnare har inget urval skett. Syftet är enbart att med facit i hand hitta förklaringar till uppgångarna och identifiera de faktorer som fanns på plats innan uppgången och som talade för köp. Dessa lärdomar är värdefulla för att identifiera framtida vinnare.
 
Hur hanteras eventuellt överskott från Hållbara Aktier?
Syftet med Hållbara Aktier är att vara ett ”strukturerat forum” för investerare. Vissa intäkter behövs för driftskostnader. Eventuellt överskott går till välgörenhet inom miljöområdet.
 
Vem utför analyser på Hållbara Aktier?
Personer som lämnar aktietips har olika bakgrund vilket gör innehållet varierat och perspektiven olika. Att formatet alltid är det samma gör minianalyserna lättillgängliga. Respektive person ansvarar för sin analys.
 
Hållbara Aktier står för analysen av de senaste årens vinnare på svenska börserna. Analysansatsen beskrivs separat. Personerna i detta nätverk har analyserat aktier sedan 1990 primärt med syftet egna investeringar men även analysbrev inriktat på små och medelstora bolag. Hållbara Aktier koordineras av Philip Lindell, student Industriell Ekonomi, Linköping.
 
Vilka bolag kommer Hållbara Aktier analysera framledes?
Vi kommer ha olika tidsperspektiv och ansatser. Dels framåtriktade tips, dels dra lärdomar av helhetssituationen för aktier som redan stigit. Vi bedömer att framträdande hållbarhetsinriktning kommer prägla många långsiktiga kursvinnare. Därför kommer dessa bolag vara överrepresenterade i de framåtriktade analyserna.

Varför ska jag ange aktieinnehav när jag lämnar aktietips?
Det är en trovärdighetsaspekt och kan även vara till hjälp vid myndighets eventuella utredningar om marknadsmissbruk. Observera att aktietips publiceras med enbart förnamn och första bokstav i efternamn ("Carl L"). Hållbara Aktier använder denna information enbart för ovan syften.

Hållbaraaktier.se redovisar huruvida teamet eller närstående har aktieinnehav när vi lämnar köprekommendationer eller presenterar analyser.

Intresserad av samarbete eller jobb?
Hållbaraaktier.se utökar successivt verksamheten. Önskar du samarbeta, hel/deltidsarbete som analytiker maila en intresseanmälan til info@hallbaraaktier.se