Formpipe Software

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

IT
171130 - 181130
Även vinnare 3 år IT

Om bolaget:
FormPipe Software är ett programvarubolag inom ”Enterprise Content Management” Bolaget marknadsför produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Exempelvis för dokumenthantering och ärendehantering.

 

Varför blev Formpipe Software en kursvinnare under perioden?
Efter en svag avslutning på 2017 och inledning på 2018 började kursen ta fart efter bokslutskommunikén. Rapporten var bättre än förväntningarna utan att glänsa. Q1 var ytterligare ett steg i rätt riktning. Försäljningstillväxt med ordentligt resultat och kassaflödeslyft. Repetitiva intäkter fortsatte att öka som andel av helheten vilket leder till minskad konjunkturkänslighet. När 12-månadersperioden sedan kunde summeras i Q3 så var det med ett dubblerat resultat. Bolaget har även lyfts fram som en uppköpskandidat vilket även det stöttat kursutvecklingen.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför 12-månadersperioden där Formpipe blev vinnare bland IT-bolagen (Q3), togs emot negativt de kommande veckorna trots att tillväxt, resultat och andel repetitiva intäkter var starkare än tidigare 2017. Möjligen var det ledningens guidning om att Q4 skulle bli lite svagare pga effekt av enskild order som påverkade negativt.

Formpipe som även var vinnare i 3-årsperspektivet bland IT-bolag uppvisade inför sista året en positiv insideraktivitet med en stabil historik bakom sig. Vinsten ökade i rapporten och VDn hade ett fortsatt stort aktieinnehav. EV/EBIT något lägre än 3-årssnitt medan 
P/E och P/S låg klart högre än både historiskt snitt och småbolagssegmentet.