Fortnox

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Mid Cap 
151130 - 181130
Även vinnare 5 år
Mid Cap & IT

Om bolaget:
Fortnox marknadsför webbaserade bokförings- och faktureringsprogram och är ledande i Sverige för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. 

Varför blev Fortnox en kursvinnare under perioden?
Fortnox är en av de bästa placeringarna i tidsperspektiven 3, 5 och även 10 år. Bolaget är ett av flera  mjukvaru- och tjänsteinriktade bolag som gått starkt. Från 2012 har såväl omsättning som resultat ökat stabilt varje år. Fortnox val att tidigt satsa på ett molnbaserat redovisningsprogram för företagare till en låg månadskostnad har varit synnerligen framgångsrik. Modellen är skalbar, med små och förutsägbara rörliga kostnader, vilket gör att lönsamheten ökar för varje nytillkommen användare. Abonnemangsmodellen är annars kanske vanligast inom konsumentområdet, där Netflix och Spotify är
de mest kända exemplen. Bolagets kundbas av småföretagare ligger
runt 200000 som löpande står för stabila intäkter. Detta driver upp
värderingsmultiplarna till höga nivåer vilket kan försvaras så länge
tillväxten håller i sig. Bolagets utveckling är relativt unik på börsen och
det är få små och medelstora bolag som stabilt försvarar P/E-tal på över
40 och kan visa upp samma stabilitet när det gäller kursens utveckling.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Q3:an som föregick 3-årsperioden då bolaget tillhörde vinnarna bland medelstora bolag var - som de flesta av bolagets rapporter de senaste åren – stark. Exempelvis ökade försäljningen med 36%. Kurstrenden var positiv in i perioden. EV/EBIT låg lägre än bolagets eget 3-årssnitt.

VD-innehav och historisk stabilitet var andra faktorer att luta sig lite mot.