Fram Skandinavien

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

IT
171130 - 181130

Om bolaget:
Fram startar, investerar i och utvecklar digitala bolag från grunden. Bolaget fokuserar på Sydostasien. 

 

Varför blev Fram Skandinavien en kursvinnare under perioden?
Fram som introducerades i oktober 2017 steg första månaden stärkta av en bra rapport. Nästa kursryck kom mellan mars och juli då aktien steg från 50 till som högst 158 kr. Bolaget har levererat på den plan som presenterades i introduktionsprospektet. Detta kan
exemplifieras med VD-ord i Q3-rapporten 2018; ”I enlighet med den
lanseringsplan som kommunicerades i samband med börsnoteringen
under hösten 2017 initierades ytterligare två ventures under det tredje
kvartalet 2018. Det första bolaget som initierades under kvartalet var en
digital plattform för låneförmedling till småföretagare i Vietnam
(arbetsnamn "Credito") samt en geografisk expansion av "Benepay"
till Sri Lanka genom förvärv.” De köpta bolagen ligger i tidig fas vilket
innebär att vinsterna ligger i framtiden.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Fram blev en vinnare bland noterade IT-bolag. Inför perioden så fanns det positiva indikationer i form av en bra första rapport som noterat bolag samt en kraftigt övertecknad nyintroduktion.