Genovis

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Small Cap 
Hälsovård
151130 - 181130

 

Om bolaget:
Genovis utvecklar och marknadsför tekniker för att förbättra behandlingsmetoder och diagnostik inom läkemedelsindustri och medicinteknik.  Projekten drivs främst i egen regi i men också i form av samarbeten med forskningsgrupper. Även om bolaget är relativt litet så består kundbasen av nästan samtliga stora läkemedelsföretag.

Varför blev Genovis en kursvinnare under perioden?
Stark och stabil tillväxt har levererats många kvartal på raken vilket resulterat i en positiv kurstrend de senaste åren. Samtidigt har utspädning skett genom nyemissioner. Under sista året växlade tillväxten upp vilket gjorde bolaget till en kursvinnare. I Q3 2018
noterades inte bara en stark försäljningstillväxt (60% valutajusterat
och klart högre än normalt) men även positivt resultat och kassaflöde
för ett enskilt kvartal. Tillväxten hade skett brett både för alla produkter
men även geografiskt. 
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför perioden var den första med positivt bruttoresultat, ett trendbrott. I kommentaren meddelades att "Samtliga utvecklingsprojekt följer uppsatt plan, vilket gör att Genovis har förutsättningar att kunna ta ytterligare steg framåt både vad det
gäller nya produkter och försäljning."