Hanza Holding

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Industri & Tjänster
1 år
171130 - 181130
(även kursvinnare 3 år)

Om bolaget:
Hanza erbjuder kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. Målet är att skapa effektiva och miljöstrategiska tillverkningsprocesser som bidrar till konkurrenskraft för produktägande bolag.

Varför blev Hanza Holding en kursvinnare under perioden?
Hanzas rapporter för Q1 och Q2 2018 bidrog till att driva upp kursen cirka 60 procent innan rekylen kom i samband med allmän börsnedgång. Bidragande under uppgångsperioden var att man höjde sitt långsiktiga mål för rörelsemarginalen. Q3 ackumulerat 2018 visade mot 2017 en försäljningstillväxt på 32%, resultatökning med 74% och kassaflöde med 39%. R12 var upp framför allt när det gäller vinst/aktie.

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför perioden kunde man konstatera att aktien låg i en positiv långsiktig kurstrend. Q3-rapporten 2017 innehöll ökad tillväxttakt samt förbättringar för resultat, kassaflöde och skuldsättning.

Insiderköp och VD-innehav utgjorde positiva signaler. P/S-värderingen var låg i ljuset av att tillväxten började ta fart och vinsten hade vänt åt rätt håll.