Hembla

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Large Cap
171130 - 181130
även vinnare 3 år

Om bolaget:
Hembla är ett fastighetsbolag som äger, förädlar och utvecklar fastigheter och projekt med inriktning på bostäder i Storstockholmsområdet och andra tillväxtområden. Bolaget hette tidigare D. Carnegie & Co.


 

Varför blev Hembla en kursvinnare under periden?
Hembla blev en vinnare i bland stora bolag både i 1- och 3-årsperspektivet. Kursuppgången det sista året tog fart i samband med en serie nyheter fr o m mars 2018 som inleddes med en företrädesemission inför förvärv, verkställda större bostadsköp och även uppköpsspekulationer. Kursuppgången var cirka 60% på efterföljande fem månader. Under 12-månadersperioden så steg substansvärdet med 30% och vinsten per aktie med hela 45%. 

Bolaget renoverar bostäder i miljonprojekten i Stockholm med omnejd och är inriktat på hyresrätter. Bostadskön är lång och vakansrisken låg. Fastigheterna, som i många fall inte renoverats ordentligt sedan de byggdes på 1960-70-talen, har gått att köpa till relativt låga priser och med en genomtänkt renoveringsplan har det visat sig att vinst- och värdeökningarna på fastigheterna blir väldigt goda. Bolaget renoverar lägenheter i samband med kontraktsbyten. Stort antal lägenheter på en geografiskt liten yta underlättar och i gengäld slipper bolaget kostsamma evakueringar och vakanser. Utöver en stark bolagsutveckling så har bolagets inriktning varit gynnsam under ett år då företag med primär inriktning mot bostadsrätter haft det lite tyngre.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten (Q3 2017) inför uppgångsperioden visade på 44% högre vinst än motsvarande period året innan, en väsentligt högre ökningstakt än tidigare. Även substansvärdet växte snabbt (+34%) via hög aktivitetsnivå i renoveringsarbetet. Rapporten uppskattades av marknaden och långa kurstrenden var fortsatt positiv.

Inför uppgångsperioden var Placeras Per Ericson rätt ute när han den 17 november publicerade en analys med sammanfattningen ”Utsikterna för D. Carnegie & Co är fortsatt ljusa och bolagets aktie är för tillfället det kanske bästa sättet att få exponering mot bostadsbristen i Stockholm med omnejd. Vi behåller vår köprekommendation.”