HMS Networks

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

IT
151130 - 181130
Även vinnare 5 år

 

Om bolaget:
HMS levererar kommunikationsteknologi för industriell automation. Produktutbudet består av nätverkskort och produkter för ihopkoppling av olika nätverk. Nätverkskorten byggs in i automationsutrustning såsom robotar, styrsystem, motorer och sensorer, vilket möjliggör kommunikation mellan delkomponenter i olika maskiner. 

Varför blev HMS Networks en kursvinnare under perioden?
Industriell automation och I&T är megatrender som både bidrar till en bra efterfrågan och intresset för bolagets aktie. Omsättningen per aktie ökade från 15 kr 2015 till 28 kr. P/S-värderingen har höjts jämfört med startläget. Även multiplarna på vinst och kassaflöde speglar framtidstro för detta område och förtroendet för bolaget. Kursen steg som mest fram till slutet av 2017 då de första signalerna började komma om en avstannande vinstökning.

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Värderingen innan 3-årsperioden var hög. Kurstrenden var emellertid sedan länge positiv vilket även gällde för framtidsutsikterna. Den sista rapporten visade på god tillväxt, det sjunde raka kvartalet med tillväxt, och framför allt en högre ökningstakt för orderingången jämfört med tidigare under året. Marknaden valde att gå på bolagets bedömning att resultatförsvagningen var temporär och den positiva kurstrenden låg fast. Verbala beskrivningar lyfte åter fram långsiktigt goda tillväxtfundament samt ett stort intresse från olika aktörer att samarbeta med HMS inom området I&T.

Stort VD-innehav och historisk stabilitet var även de positiva indikatorer.