I.A.R Systems

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Mid Cap & IT
131130 - 181130

 

Om bolaget:
Bolaget marknadsför mjukvara för programmering av chip i inbyggda system. Mjukvaran används inom industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. Bolaget hette tidigare Intoi.

Varför blev I.A.R Systems en kursvinnare under perioden?
Kursen höjdes under perioden i takt med ökad försäljning och resultat. Vinsten per aktie höjdes varje år och var i slutet 150% högre än 2013. IAR är verksamma i en framtidsbransch och gynnas av att allt fler saker kopplas upp mot internet. Bolaget har en stabil kundbas, en hög andel återkommande kunder och stabila finanser. Ovan faktorer har bidragit till väsentligt högre värderingsmultiplar än tidigare.

 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför 5-årsperioden var den bästa så långt trots motvind valutamässigt. Resultatet stärktes av ökad andel egna produkter och effektivare organisation. Svag försäljningstillväxt höll tillbaka kursreaktionen men underliggande kurstrend bibehölls som positiv. Värderingen inför perioden var rimlig i ljuset av den aktuella resultatförbättringen.

I stort sett idel positiva indikationer i tabellen nedan.