Invisio Communications

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Mid Cap & IT
131130 - 181130

 

Om bolaget:
Invisio verkar inom området röstkommunikation under svåra förhållanden. Företaget marknadsför kommunikationslösningar som headset, kontrollenheter och kringutrustning. Målgruppen är framförallt professionella användare som ofta verkar i krävande miljöer såsom militär, polis, räddningstjänst, säkerhetsbranschen och industrier världen över.

Varför blev Invisio Communications en kursvinnare?
Aktien låg i en positiv trend 2014-2017 men steg som mest 2015 drivet av stark orderingång från bland annat Storbritannien och USA. Bolaget har en stark position i en nisch som växer. Invisio har gynnats av en ökad beredskap att spendera på militären världen runt
och krav på modernisering i takt med nya tekniska möjligheter. Bolaget
uppvisade stabil tillväxt fram till 2018 då den mattades. Omsättningen
per aktie steg under 5-årsperioden då bolaget blev kursvinnare bland
medelstora bolag från 2 till 9 kr. Bruttomarginal och rörelsemarginal
etablerades på väsentligt högre nivåer än före perioden. P/S-talet kom att
mångdubblas i takt med företagets stärkta ställning hos viktiga militära
kunder.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför de 5 åren levererades en positiv Q3 2013 med både fin tillväxt och ökat resultat. I oktober hade man tagit sin största order hittills och rapportkommentaren innehöll ett tydligt uttalande från ett bolag som
inte hade tjänat pengar tidigare; “Nothing that is known to us today
contradicts that INVISIO from 2014 will show profit: the backlog has
never been larger, our customer relations are working well, the gross
margin is maintained, costs are under control and the customers that
has purchased and are using our products are very satisfied.” 

P/S-talet var klart lägre än snittet åren innan.