Irisity

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Small Cap & IT
1 år
171130 - 181130

Om bolaget:
Irisity arbetar inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar Irisity såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. IRIS(tm) bevakar idag en mängd applikationsområden inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Varför blev Irisity en kursvinnare under perioden?
Kursen lyfte efter Q1-rapporten 2018 då bolaget visade att försäljningen tog fart rejält samtidigt som resultatet utvecklades enligt plan. Kursen dubblades sedan på mindre än 3 månader. Strategin med att ställa om till en mjukvarubaserad affärsmodell
enligt SaaS (Software as a Service) har tagits emot väl. Inriktningen mot AI har bidragit till ett starkt intresse från marknaden. Under perioden noterades en tillväxt på runt 21%, lyckad nyemission och nya avtal. Säkerhetsbranschen växer cirka 10% och Irisitys nisch mer än så. P/S-värderingen höjdes rejält under perioden.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
I rapporten för Q3 2017 rapporterades en tillväxt på 37% (dock inte per aktie). Det informerades om den nya strategin som sedan successivt kom att få en allt större betydelse i uppvärderingen. Kursutvecklingen för det göteborgsbaserade bolaget som tidigare hette Mindmancer hade varit svag under lång tid.

Signaler om att det eventuellt var köpläge fanns i insideraktiviteten 
året innan, VD-innehav och kurstrend.