IRLAB Therapeutics

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Mid Cap 
171130 - 181130

Om bolaget:
IRLAB forskar på neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet substanser för medicinering vid Parkinsons sjukdom och demenser. 

Varför blev IRLAB Therapeutics en kursvinnare under perioden?
Kursuppgången tog fart i maj 2018 i samband med en lyckad riktad nyemission, nyheter om plan på listbyte och sedermera det viktigaste – lyckade resultat från en fas-2 studie. Där visades att bolagets IRL752 kan förbättra symptom vid Parkinsons sjukdom vilket
gjorde att man kunde gå vidare med nästa steg. I den sista rapporten
under perioden meddelades att utvecklingsprogrammen nu går in i en
viktig period. "Under det tredje kvartalet har bolaget tagit fram två nya
läkemedelskandidater, IRL942 och IRL1009 som båda fått patent i USA.
För IRL752 för patienter med Parkinsons sjukdom och demens avser
bolaget starta en fas 2b-studie. Då ska effekter mer ingående studeras." 
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför 12-månaders perioden så andades nyhetsflöde och den sista rapporten optimism. Bland annat skrev bolaget då att ”Utvecklingstakten i IRLAB har nått det högsta tempot någonsin under det tredje kvartalet. Bolagets båda kliniska utvecklingsprogram
i Fas II är inom kort i full gång. Vi förväntar oss att resultaten från Fas II
för IRL752 kommer under Q2 2018 och för IRL790 under Q3 2018. Detta
är enligt gällande planer och till lägre kostnad än planerat.”

Intressant att notera att såväl insideraktivitetet, VD-innehav, kurstrend
och reaktion på sista rapporten var positiva indikatorer i vågskålen
angående köpa eller inte.