JLT Mobile Computers

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

IT
151130 - 181130

 

Om bolaget:
Bolaget marknadsför mobildatorer av PC-typ för krävande miljöer. Bolagets produkter kan användas i fordon, byggas in i industriella system och anläggningar eller användas som handdatorer i fält. Kunderna finns bland annat inom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation samt militär- och räddningsfordon. 

Varför blev JLT en kursvinnare under perioden?
2016 lyckades bolaget lyfta försäljningen runt 50% med i stort oförändrade bruttomarginaler. Fasta kostnader hölls i schack vilket gjorde att rörelsemarginalen lyfte till över 10% och att vinsten per aktie hoppade upp rejält. Detta gjorde att kursen kunde lyfta över 300% på ett år innan rekylen kom som ett resultat av avstannad tillväxt och resultat. Orsaken till det starka lyftet var introduktion av en ny lager- och logistikdator samt ett uppdämt utbytesbehov av gammal hårdvara.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Bolaget gick in i 3-årsperioden med en negativ kurstrend. Rapporten för Q3 2015 var svag med undantag för orderingång och bruttomarginalen som låg klart bättre än historiska nivåer. Verbalt andades viss optimism via kommentaren ”med nya produkter, och satsningarna på försäljning och marknadsföring har JLT tagit viktiga steg i rätt riktning och skapat förutsättningarna för en långsiktigt lönsam tillväxt”. Det svaga kvartalsresultatet visade sig med facit i hand skapa ett utmärkt köpläge.