Kambi

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Mid Cap 
171130 - 181130

Om bolaget:
Kambi tillhandahåller sportsbetting tjänster till B2C operatörer. Exempel är oddssammanställningar och risk management. Kambi är en avknoppning från Unibet och är sedan dess en av börsens verkliga vinnare.

Varför blev Kambi en kursvinnare under perioden?
Den starkaste kursuppgången skedde maj-juli 2018 då aktien steg runt 100 procent på nyheter om flera avtal och bl a med ATG och Draftking, USA. Det sistnämnda bedömdes av en del kunna bli det största betting-bolaget i USA och skapa stark tillväxt för Kambi med tanke på att USA-marknaden successivt förväntas öppnas upp. Även om vinsterna i huvudsak ligger i framtiden så har året visat på affärsmodellens skalbarhet och effekten på sista raden i takt med tillväxt. Exempelvis uppvisade Q3 2018 mycket stark tillväxt i både försäljning, resultat som kassaflöde. Riktkurser har successivt höjts samtidigt som spelsektorn som helhet har haft det tungt.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför perioden då Kambi blev en vinnare levererades en Q3 2017 som var stabil men inte mer. Analytikerna var i flera fall inte övertygade och SEB satte sälj med riktkursen 66kr den 5 oktober 2017. Ett år senare toppade aktien runt 250kr. Värderingsdata talade knappast för köp. Däremot insideraktivitet, VD-innehav, kurstrend och kursreaktion på den sista rapporten.