Kindred Group

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

131130 - 181130
Large Cap

Om bolaget:
Kindred-koncernen erbjuder sportspel, kapplöpning, kasino och spel samt bingo och poker via olika varumärken. Varumärken är bland andra Unibet, Maria Casino, Bingo.com och Storspelare.com. Sportspel och kasino är ungefär lika stora som andel av försäljningen. 

Varför blev Kindred Group en kursvinnare under perioden?
Kindreds plats på vinnarlistan för stora bolag grundlades 2014-15 då kursen steg nästan 200%. Marknadstillväxt, valutamedvind och stark bredd i verksamheten bidrog till stark resultatutveckling. Sett över hela 5-årsperioden höjdes resultatet per aktie med nästan 300%. I slutet av perioden låg värderingsmultiplarna klart lägre än 2013 bland annat som en följd av ökad skepsis mot spelsektorn i stort samt osäkerhet inför regleringen av svenska marknaden.

Kindred är en av flera långsiktiga kursvinnare som noterar kombinationen hög tillväxt, höga bruttomarginaler i en kapitalsnål
verksamhet.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Kindreds organiska tillväxt på 28% kvartalet innan 5-årsperioden skapade ett rejält lyft i vinst per aktie och förstärkte den redan positiva kurstrenden. Värderingen innan perioden kan anses lite i underkant med tanke på tillväxttakten. Bland annat låg EV/EBIT & P/FCF under snittet för stora bolag trots att avkastning på kapital och tillväxttakt låg väsentligt högre.