Latour

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

131130 - 181130
Large Cap

Om bolaget:
Det blandade investmentbolaget Latour har en helägd industri- och handelsrörelse samt en börsportfölj. Bolagets övergripande affärsidé är att investera långsiktigti bolag med egna produkter och varumärken, en stor utvecklingspotentialsom stöds av globala megatrenderoch som har goda utsikter för att internationaliseras. Börsportföljen omfattar bl a Assa Abloy, Securitas, Sweco, Fagerhult, Nederman och Tomra. Den helägda bolagen består av ett sjuttiotal bolag organiserade i fem affärsområden: Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock och Swegon.

Varför blev Latour en kursvinnare under perioden?
Aktiens stabilt uppåtgående trend 2014-2017 gjorde att den hamnade på vinnarlistan bland stora bolag. Bolagets substansvärde har ökat varje år från och med 2009 och då gått från 10 till 64 mdr. Ännu mer imponerande blir det att titta på totalavkastningen de senaste 15 åren som uppgår till i genomsnitt 20% per år (källa: Latours hemsida). Den viktigaste förklaringen är att de största noterade innehaven har utvecklats starkt. Portföljen är relativt
verkstadstung och denna sektor har gått starkt. Den decentraliserade
styrningsmodellen av de helägda bolagen har fallit väl ut. Noterbart
är att de ”hållbara” bolagen Tomra, Fagerhult och
Nederman tillhör de som gått bra.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Den sista kvartalsrapporten inför de 5 åren visade på stark tillväxt i substansvärdet och optimism i VD-kommentaren. ”Konjunkturläget har stabiliserats och vi ser en svag men ihållande uppgång i de flesta verksamheter och i de flesta geografier.” Den positiva kurstrenden förstärktes.