Maha Energy

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Small Cap 
1 år
171130 - 181130

Om bolaget:
Maha Energy är ett oljebolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, exploatering och produktion av råolja.

Varför blev Maha Energy en kursvinnare under perioden?
Kursuppgången tog fart i samband med Q1 rapporten 2018 på positivt kassaflöde, förväntningar som successivt stigande produktion och uppgång i oljepriset. Sett över hela perioden Q3 2018 vs Q3 2017 noterades en stark resultatuppgång trots produktionsbegränsningar på grund av arbeten.

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför 12-månadersperioden då Maha blev vinnare bland Small Cap, så tydliggjorde bland andra Penser Access potentialen i bolaget och skrev 170831 ”När fokus nu kan flytta till förverkligandet av produktionsökningen fortsätter vi dock se en hög potential i aktien, till en hög risk.” (kurs 6,05). Maha hade under 2017 stöpts om via förvärvet av brasilianska TIE som fördubblade produktionskapaciteten.

VD-innehav samt kurstrend utgjorde positiva indikatorer.