Manipulation av aktiekurser

Marknadsmanipulation syftar på handlingar som leder till att marknaden manipuleras eller riskerar att vilseledas så att marknadspriser påverkas. Spridning av vilseledande information eller speciella mönster vid orderläggning och transaktioner är exempel på hur marknadsmanipulation kan ske.

Inlägg på Hållbara Aktier skulle teoretiskt kunna vara en del av någon form av marknadsmanipulation. Hållbara Aktier kommer inte publicera inlägg från annan om detta misstänks. Egenproducerade analyser med framåtriktade bedömningar kommer alltid innehålla information om egna eller närståendes aktieinnehav när detta finns. De som bidrar med material till hemsidan ansvarar själva för sitt material och Hållbara Aktier friskriver sig helt. De som bidrar med material är inte anonyma för Hållbara Aktier.

Att rekommendera en aktie i en strukturerad enskild analys där man motiverar varför man bedömer att aktien är köpvärd är inte kursmanipulation.

Exempel på marknadsmanipulation:
1. Handel med små volymer om syftet är att få upp kursen för att sedan sälja på ned högre etablerade nivån.
2. Publicera vilseledande analys på en eller flera bloggar för att ”pumpa” upp kursen och därefter ”dumpa” aktien.
3. Att under ett kort intervall trycka upp kursen för att locka andra aktörer och sedan sälja.
4. Egenhandel som utan att förändra totalt innehav skickar signaler om icke marknadsmässiga nivåer som kan vara vilseledande.
5. Att lägga in stor köporder med manipulativt syfte som sedan tas bort eller justeras innan den verkställs.

Såväl Ekobrottsmyndigheten som Finansinspektionen beivrar marknadsmanipulation. Att sanktionsavgiften kan vara betydande även vid mindre vinster har vi sett under 2017-2018. Ett fall där en person via flera köptransaktioner successivt höjde kursen för att därefter sälja till den högre, etablerade kursnivån resulterade i en vinst på 12340kr. Sanktionsavgiften blev 400000kr.

Om ovan problematik står att läsa i Dagens Industri 190108.

Hållbaraaktier.se anmäler all form av misstänkt marknadsmanipulation som involverar inlägg på Hållbaraaktier.se och relaterade sociala medier.

Hållbaraaktier.se redovisar om det finns ett eget innehav i de aktier som köprekommenderas eller analyseras. Vidare har vi enligt policy handelsförbud från det att vi fattat beslut om granskning av ett bolag till publicering av analysen. Detta innebär att  vi inte köper aktier eller andra finansiella instrument i det aktuella bolaget eller säljer tidigare innehav. Vid privata aktietips på Hållbaraaktier.se så redovisar aktuell person om vederbörande äger aktier i bolaget.