Micro Systemation

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

IT
131130 - 181130

 

Om bolaget:
Micro Systemation, grundat 1984, är verksamt inom telekombranschen. Företaget tillverkar utrustning för "mobile forensic", det vill säga mjukvara och hårdvara för bevissäkring ur mobiltelefoner.

Varför blev Micro Systemation en kursvinnare under perioden?
Aktien grundlade sin plats bland IT-branschens 5-årsvinnare under 2015 då aktien steg från 12 till som mest 85 kr. Under året fortsatte försäljningstillväxten ungefär som året innan med goda 25% men med skillnaden att marginalerna förbättrades rejält. Effekten blev att vinsten per aktie steg över 300% och kassaflödet följde med. Resultatlyftet betraktades som ett resultat av en långsiktig utvecklings- och marknadsstrategi som nu sammanföll med en fortsatt god efterfrågan drivet av en strävan mot ett tryggare samhälle. Positivt var att tillväxten var bred  baserat på en ökad mängd affärsavslut snarare än enskilda större affärer. Efter det
starka 2015 stannade resultatutvecklingen upp vilket även gällde
aktiekursen.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Aktien gick in i de fem åren med en historik av stagnation vad gäller tillväxt och sjunkande resultat. P/S-talet hade som ett resultat av detta sjunkit till en lägre nivå än 3-årssnittet. I kvartalsrapporten inför perioden var siffrorna inte så sprudlande där budgetåtstramningar hos viktiga kunder angavs som orsak. Underliggande intresse för produkterna, megatrenden säkerhet och lyckad etablering i Asien indikerade att ljusare tider skulle kunna skönjas. Positivt även med en stabil förmåga att generera vinst och
fritt kassaflöde.