Mips

Aktietips, analys & nyheter

2019-03-28
Pareto: Köp

Analys av en kursvinnare

Mid Cap 
171130 - 181130

Om bolaget:
MIPS är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan och är världsledande inom detta område.

Varför blev Mips en kursvinnare under periden?
Aktien, som noterades så sent som i mars 2017, började stiga i april 2018 i samband positivt utfall i en patenttvist med Bauer samt en del positiva signaler i den efterföljande rapporten. Q2 blev därefter riktigt stark och sett under året då bolaget blev en vinnare bland Mid Cap (Q3 2018 mot Q3 2017) var försäljningstillväxten hela 57%. Stark utveckling även för resultat och kassaflöde. Bolaget har höga bruttomarginaler med skalbar affärsmodell där omkostnaderna inte behöver öka så mycket när försäljningen stiger. Ökade volymer triggar heller inte investeringsbehov med tanke på att produktionen är outsourcad. Tillväxten har drivits på av ökad försäljning per kund och
produkt men även breddad kundbas. Stabiliteten i tillväxt och trygghet
i patentutvecklingen har belönats.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför 12-månadersperioden så fanns analyser i marknaden som pekade på att MIPS är ett högt värderat bolag som dock har långsiktigt goda utsikter. Denna syn fanns med relativt omgående efter den lyckosamma introduktionen som hade varit kraftigt övertecknad. När Q3 kom in med en fallande tillväxt så straffades aktien och skapade ett, som det skulle visa sig, gynnsamt köpläge. Det fanns naturliga förklaringar till den temporära svackan.

Insideraktivitet och VD-innehav talade för köp medan kurstrend och reaktion på den sista rapporten (Q3 2017) var svalare.