Nolato

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Large Cap
Industri & Tjänster
131130 - 181130

Om bolaget:
Bolaget marknadsför produkter i plast, silikon och TPE. Kunder återfinns inom tre områden: 

  • Medicintekniska hjälpmedel 
  • Komponenter inom telekomsektorn  
  • Produkter till industriföretag

Varför blev Nolato en kursvinnare under perioden?
Nolato låg i en stabilt positiv kurstrend under hela 5-årsperioden fram till sommaren 2018. Vinsten per aktie steg från 12 kr 2013 till 28 kr vid periodens slut. Resultatökningen möjliggjordes av årlig försäljningstillväxt på cirka 13% samt förbättrade marginaler. Nolatos strategi att gå från ren kontraktstillverkning till att bli mer av en partner till sina kunder har givit positiva effekter på lönsamheten i bolaget. Bolagets förhållandevis stabila resultatutveckling byggde ett förtroende under perioden vilket återspeglade sig i högre värderingsmultiplar. 
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför de fem åren då Nolato var en kursvinnare bland stora bolag så var kurstrenden redan positiv. Q3 2013 uppvisade 42% vinstökning via positiv utveckling för samtliga områden, även det en bra indikation. Värderingen var normal ur ett historiskt Nolato-perspektiv. Lönsamheten (ROC) dock klart högre än såväl Nolato-snitt som andra Large cap. EV/EBIT på 7 var lågt.