NOTE

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Industri & Tjänster
151130 - 181130
Även vinnare 5 år

Om bolaget:
NOTE är en tillverknings- och logistikpartner (kontraktstillverkare) med fokus på elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. 

Varför blev NOTE en kursvinnare under perioden?
Kursuppgången inleddes i takt med en försäljningsdriven resultat- och kassaflödesförbättring. Från 2014 och framåt har de flesta kvartalen visat tillväxt. Konjunkturen har gynnat bolaget. Det finns också en strukturell tillväxt på marknaden för elektroniska komponenter. Bedömningen är att den underliggande marknaden kommer växa 5 procent årligen framåt. Vinsten per aktie har gått från runt noll 2013 upp till 2kr R12 Q3 2018. Resultatförbättringen är en kombination av ökad försäljning och genomförda kostnadseffektiviseringar. Den ökade stabiliteten har belönats med en rejält högre värdering per försäljningskrona medan P/E-talet ökat lite
försiktigare. P/E-talet blir aldrig speciellt högt för denna typ av bolag i
läge då konjunkturen är på väg att toppa.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Bolaget är en vinnare i industrisegmentet både i 3- och 5-årsperspektivet. Rapporten inför 3-årsperioden (Q3 2015) visade på bra tillväxt och ett ökat resultat. En stabil fortsättning på den turnaraound som skedde redan under 2014. Det låga P/S-talet indikerade potential innan uppgången men var normalt baserat på Notes historiska nivåer. När såväl positiv kurstrend, kvartalstillväxt, ökad bruttomarginal som goda konjunkturutsikter fanns på plats 2015 så var totalbilden onekligen positiv.