PiezoMotor

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Industri & Tjänster
1 år
171130 - 181130

Om bolaget:
PiezoMotor Uppsala AB marknadsför mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Företagets produkter omfattar linjärmotorer, roterande motorer, drivelektronik , programvara, kodare och startpaket.

Varför blev PiezoMotor en kursvinnare under perioden?
Bolaget som börsintroducerades 2016 hade en sidledes kursutveckling fram till ett genombrottsavtal i november 2017 som blev startskottet på en stark kursutveckling. Under det kommande halvåret tredubblades kursen innan rekyl. Genombrottet sammanfattade
bolaget själva med "Vi har länge sagt att piezomotortekniken har
förutsättning att nå miljonvolymapplikationer och nu har vi blivit
utvalda att samarbeta med ett av världens ledande och resursstarkaste
teknikbolag för att uppnå just detta. Vi är stolta över att ha nått hit och
känner stor entusiasm inför samarbetet kring att ta det nya mikromotor-
konceptet till massvolym. Konkreta samtal förs redan idag också med
flera andra stora globala bolag…"I januari 2018 följde bolaget upp med
ett nytt stort samarbetsavtal samt en lyckad nyemission.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
I delårsrapporten Q3 2017 – inför vinnarperioden - så tydliggjorde bolaget potentialen enbart baserat på befintlig kundstock; ”.. i ett scenario där den nuvarande kundportföljen skulle nå serieleveranser fullt ut omsätter PiezoMotor i storleksordningen 500 MSEK per år med
en Täckningsgrad 1 (försäljningsvärde minus direkt material) på omkring
70 procent.”

Positiv insideraktivitet, kurstrend och reaktion på den sista rapport var tre positiva faktorer.