Precio Fishbone

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

IT
171130 - 181130
Även vinnare 5 år
Small & IT

Om bolaget:
Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag. 

 

Varför blev Precio Fishbone en kursvinnare under perioden?
Precio steg stabilt fram tills börsklimatet påverkade de flesta aktier negativt. Försäljning, resultat och kassaflöde har utvecklats starkt. Bolaget är en av Sveriges ledande leverantörer av Microsoftbaserade lösningar med en tyngdpunkt mot offentlig sektor. Andelen intäkter från stabila månadsabonnemang har ökat vilket tillsammans med kundmixen gör bolaget långsiktigt mindre konjunkturkänsligt. I rapporterna har framtidstron och den starka efterfrågan lyst tydligt.

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför den sista 12-månadersperioden då Precio var en vinnare bland IT-bolag, visade på nästan obefintlig tillväxt och ett minskat resultat. Positivt var emellertid att bolaget lyckats rekrytera nya konsulter samt att efterfrågan bedömdes bli stark.

VD-innehav, stabilitet och kurstrend får ses som positiva indikatorer medan värderingsmultiplarna låg högre än 3-årssnittet men lågt jämfört med Small Cap-segmentet.