RLS Global

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Small Cap 
Hälsovård
131130 - 181130

 

Om bolaget:
Det medicintekniska bolaget RLS verkar inom Life Science. Bolagets produkter används för att behandla några vanliga sjukdomar inom sår- och dentalvård. Huvudprocessen är produktutveckling och direkt eller indirekt via strategiska partners försäljning, produktion och distribution. Fokus ligger på en hög marknadspenetration på utvalda marknader.

Varför blev RLS Global en kursvinnare under perioden?
De största kursrycken skedde våren 2015 då bolaget genomförde en övertecknad emission och offentliggjorde nya distributionsavtal samt i mars 2016 på nyheter om att bolaget var på gång att lansera en produkt för sårvård i konkurrens med Mölnlycke.
Sammantaget så har bolaget gjort betydande framsteg under
perioden. Marknaden ser en potential då den adresserbara marknaden
är mycket stor även om mycket återstår i termer av kommersialisering
och godkännanden vilket gjorde att bolaget avslutade 5-årsperioden
med svag kursutveckling.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför perioden då bolaget blev en vinnare i small cap-segmentet innehöll information om att bolaget intensifierade ansträngningar för att hitta nya kunder och kommersiella partners. Kurstrenden var svagt positiv då inga tydliga framsteg kunde rapporteras.