Rottneros

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

131130 - 181130
Small Cap

Om bolaget:
Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av massa. Bolaget har en produktionskapacitet på 400 000 ton massa i två bruk i Sverige. 
 

Varför blev Rottneros en kursvinnare under perioden?
Rottneros grundlade sin plats på vinnarlistan för småbolag under 2014 och 2015 då aktien steg från 2 till 8 kr. De viktiga faktorerna massapris och USD/SEK utvecklades då åt rätt håll. Sammantagen effekt blev cirka 25% högre priser och genomslaget i vinst per aktie blev att gå från -1,04 2013 till  +1,46 kr 2015. Även effektiviseringar och energipriser bidrog positivt. Kassaflödet följde med och utdelningen återupptogs. Bolagets stora konjunktur- och valutakänslighet har över tid skapat en ojämn resultat- och kassaflödesutveckling vilket värderingsmässigt gör att P/E-talet blir mycket lågt i goda tider (som de senaste åren) och ofta negativt i
svackorna. P/S-talet låg i slutet av perioden klart högre än innan.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför 5-årsperioden uppvisade ett lägre resultat än föregående år och kurstrenden fortsatte relativt svagt, om än klart bättre än åren innan som hade noterat en sjunkande kurs. Det som var tydligt positivt var signaler om att massamarknaden höll på att stärkas. Värderingen inför perioden var lägre än de senaste åren både avseende P/S och P/eget kapital.