Sagax

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Large Cap 3 år
151130 - 181130
Även vinnare 5 år
Large Cap

Om bolaget:
Sagax investerar i kommersiella fastigheter, främst inom segmentet lager och lätt industri. Sverige står för den största delen av hyresvärdet drygt 70%, men bolaget är även verksamt i Finland ,Tyskland och Danmark. Sagax hette tidigare Effnet (0407).

 

Varför blev Sagax en kursvinnare under perioden?
Sagax är en av de stora kursvinnarna de senaste åren och ligger på 10-i-topp bland Large Caps både i 3- och 5-årsperspektivet. Kursökningen tillhör dessutom de mer stabila med ökningar varje år 2013-2018. Grunden har funnits där i form av låga räntor samt allmän god konjunktur. Utöver det har Sagax inriktning - lager- och industrifastigheter som har relativt hög direktavkastning i kombination med låg nyproduktionstakt och stabila uthyrningsgrader -
möjliggjort goda värdeökningar och resultat. Exempelvis ökade
förvaltningsresultatet i genomsnitt 26% 2014-2018. Värdeökningen för
fastigheterna har legat på i genomsnitt 21%. Även generella nyckeltal
som vinst per aktie har lyft rejält. Värderingen har inte dragit iväg under
perioden utan tvärtom sjunkit.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Redan ett år innan den analyserade 5-årsperioden så får man nog säga att Mikael Hårde (Börsveckan 120910) var rätt ute med rubriken ”Köp Sagax till pensionsportföljen”. I analysen lyftes fram att Sagax värderades märkligt lågt troligtvis beroende på en rädsla för den höga skuldsättningen.  Värderingen låg under eget kapital samtidigt som vinstgenereringsförmågan redan då var mycket god. Kurstrenden var positiv in i perioden.