Analys av en kursvinnare

SaltX var en av kursvinnarna i branschen Industri & Tjänster under
3-årsperioden 151130 - 181130.

Om bolaget:
SaltX Technology marknadsför en patenterad energilagrings-teknologi under varumärket SaltX. Den banbrytande teknologin innebär att energi kan lagras i salt för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Genom att kemiskt lagra energi från t.ex. solen eller spillvärme från en motor i saltkristaller, kan man med SaltX minska energiförbrukningen med upp till 50 procent och därmed spara stora kostnader. Bolagets nuvarande inriktning skapades 2016 genom ett förvärv av bolaget Climatewell. SaltX affärsmodell består av försäljning i tre delar; SaltX material, licenser och support. Den största framtida intäktskällan bedöms bli materialet SaltX, samt licensen för att använda detta. Kunderna utgörs huvudsakligen av s.k. OEM-företag, komponenttillverkare och energibolag. Genom att
integrera SaltX-teknologin i sina värme- och kylprodukter (värme-
pumpar, termiska solfångare och luftkonditionerings-
system) möjliggörs stora energi- och kostnadsbesparingar.
 

Varför blev SaltX Technology en kursvinnare under perioden?
Aktien är ett av bolagen som pendlat inom störst intervall under de senaste åren. Förhoppningarna runt detta bolag började ta fart efter förvärvet av Climatewell då aktien låg runt 2kr. Ett drygt år senare
toppade kursen på 50kr innan resan nedåt påbörjades.
Uppgångsperioden drevs på av patentering i både USA, Europa och
Kina samt breddning av användningsområdena och strategiska
partnerskap. Exempel på ett viktigt partnerskap är det med Vattenfall
där man har ett pilotprojekt av sin Enerstore-lösning. Kursresan nedåt
på slutet får väl framför allt tillskrivas upprepade nyemissioner i
kombination med att det tagit tid att komma igång med försäljningen.
R12-omsättningen uppgick vid periodens slut till 28 mkr att jämföra
med börsvärdet på dryga 500 mkr.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Innan 3-årsperioden då aktien blev en vinnare fanns inte några tydliga signaler som talade för köp. Indikationer på att det skulle kunna bli en intressant kursresa kom först i samband med förvärvet av Climatewell som redan hade en intressant teknik på plats. Utöver det fanns etablerade samarbeten med företag som General Electric och Alfa Laval. Förvärvet ökade direkt på intresset för bolaget och periodvis har det sedan varit ett mycket stort intresse.