Sedana Medical

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Mid Cap & Hälsovård
1 år
171130 - 181130

Om bolaget:
Sedana Medical utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. Tekniken ger säker och enkel hantering av flyktiga anestesimedel.

Varför blev Sedana Medical en kursvinnare under periden?
Aktien, som noterades i juni 2017, hade en stabil och positiv start 2017. Erbjudandet hade varit kraftigt övertecknat. Aktien fortsatte att stiga stabilt under första halvan 2018 då kursen nådde en dubblering innan en korrigering kom. Aktien har stigit på förväntningar
om att bolaget är på väg att etablera en ny standard för sedering med
hjälp av inhalering i stället för intravenöst på intensivvårdsavdelningar.
Bolagets produkt, Anaconda, används redan på ett flertal kliniker vilket
talar för god chans att få nödvändiga godkännanden för andra marknader.
Man arbetar även med en läkemedelskandidat. Försäljningstillväxten har
varit starkare än väntat och när 12-månadersperioden summerades i
Q3-rapporten så uppvisades en tillväxt på 44% samt att bolaget ”under
tredje kvartalet tog stora steg mot vår vision att bli världsmarknadsledare
inom inhalationssedering i intensivvården.” 
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Rapporten inför året då Sedana var en av vinnarna var en bekräftelse på sådant som man sagt i samband med introduktionen. Försäljningen ökade dessutom lite snabbare. VD avslutade med orden ”Årets första tre kvartal visar att Sedana Medical är väl
positionerat för att leda arbetet med att erbjuda den första
kommersiella lösningen för inhalationssedering inom intensivvård,
en marknad med en försäljningspotential om 10–20 miljarder kronor
årligen.” Bolagets eget mål kommuniceradas att ”Tre år efter
registreringen av IsoConDa i Europa är vår ambition att årsomsättningen
ska överstiga 500 MSEK och EBITDA marginalen vara cirka 40%.”

Insideraktivitet, VD-innehav, kurstrend och reaktion på sista rapporten
innan 12-månadersperioden utgjorde positiva indikatorer.