Smart Eye

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Industri & Tjänster
1 år
171130 - 181130

Om bolaget:
Smart Eye marknadsför ”eyetrackingsystem” för beteendeanalys inom akademisk forskning samt till industriella kunder inom fordonsindustrin och flyg- och försvarsindustri.

Varför blev Smart Eye en kursvinnare under perioden?
Kursdrivare i Smarteye blev en genombrottsorder i Kina i början av juli 2018. Man fick en så kallad ”design win” från en Geely med förväntat ordervärde på över 100 miljoner kronor. I Q3 2018 rapporterades om ökad tillväxt men viktigare att det totala estimerade
värdet av bolagets design wins uppgår för närvarande till minst 675 mkr 
över produktlivscykeln. Om bolagets system skulle användas i alla
bilmodeller i befintlig plattform hos de 5 biltillverkare där design wins
har kommunicerats är det estimerade värdet vid rapporttillfället minst
2 000 MSEK sett över produktlivscykeln. Efter höstens lyckosamma
riktade nyemission så fick bolaget finansiella muskler att möta
den starka efterfrågan.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Bolaget som introducerades i slutet av 2016 har hela tiden bedömts ha en intressant teknik. Det faktum att de stora intäkterna förväntades ligga flera år framåt i tiden, att ”burn-rate”-nivån skulle kräva successiva nyemissioner och tillsammans med en hög generell
risk pressade detta ned kursen 2017 och halva 2018. Q3-rapporten 2017,
inför de 12 månader då bolaget var bland vinnarna i bransch Industri &
Tjänster, visade på tillväxt och optimism med kommentaren ” Den första
serieproducerade bilen med Smart Eyes mjukvara har börjat säljas.
Vi sluter samarbetsavtal med nyckelspelare på forskningsmarknaden.
Vi får fler design wins. Våra kunder är nöjda med vårt erbjudande och vad
vi levererar. Båda affärs­områdena går bra tack vare en stark underliggande
marknad, god positionering och de satsningar som gjorts under året.” 

Ett rejält VD-innehav var positivty om man tror på "pilotskolan".