SpectraCure

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Small Cap 
Hälsovård
151130 - 181130

 

Om bolaget:
Bolaget är inriktat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel. Behandlingsmetodiken kan användas för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals. 

Varför blev SpectraCure en kursvinnare under perioden?
Kursen steg kraftigt hösten 2017 efter att SpectraCure visat på kliniska resultat som i framtiden skulle kunna komma att bli revolutionerande för behandling av cancerpatienter. I haussen steg kursen cirka 1000% på ett halvår för att därefter falla tillbaka en del.
Fakturering och resultat i detta bolag ligger i framtiden men
potentialen är hisnande.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför 3-årsperioden så meddelades i Q3 2015 att ”SpectraCure kommer
att genomföra kliniska studier på patienter med lokalt återkommande
prostatacancer från och med hösten 2015/vintern 2016, tillsammans
med de prestigefyllda klinikerna ….”

Positivt med ett stort VD-innehav.