Stille

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Small Cap 
Hälsovård
151130 - 181130
Även vinnare 5 år

 

Om bolaget:
Stille är ett medicintekniskt företag som marknadsför kirurgiska instrument och specialbord för kirurger. Stille hette tidigare Sonesta.

Varför blev Stille en kursvinnare under perioden?
Den starkaste kursökningen skedde mellan sommaren 2016 och sommaren 2017 med en uppgång på 230%. Då var resultatutvecklingen som starkast och det blev uppenbart att den lite mer oregelbundna lönsamheten i historiken nu tedde sig mer stabil. Värderingsmultiplar som P/E och P/S lyftes till en mycket högre nivå vilket även gällde försäljning och resultat. Under de lite tuffare åren så fokuserades kostnadsmassan lite extra och den kulturen har hängt i. Både bruttomarginal och rörelsemarginal har höjts. Förlustavdrag från tidigare år har även det varit positivt för sista raden. Försäljningsmässigt har man rönt framgångar i USA där
man även genomfört ett mindre förvärv.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Aktien blev vinnare både i 3- och 5-årsperspektivet. Rapporten inför 3-årsperioden var en tydlig signal att arbetet med kostnadsmassan började ge resultat. Såväl bruttomarginal, vinst per aktie som kassaflöde förbättrades rejält. Även rapporten som föregick 5-årsperioden var positiv och då meddelades även om en renodling av bolaget mot kirurgiska produkter och tjänster viket sedan skulle visa sig positivt. Värderingen både 2013 och 2015 (ex låga P/S-tal) speglade bolagets tidigare svaga historik och var baserat på detta rimlig. Börsvärdet låg på runt 50 mkr 2013.

Kurstrenden var positiv in i den sista 3-årsperioden.