Storytel

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Mid Cap 
151130 - 181130

Om bolaget:
Storytel-koncernen består av områdena ”Streaming” och ”Publishing”. Inom Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker. Inom Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram, Peoples Press (vuxen) och Rabén & Sjögren och B. Wahlströms (barn & ungdom) samt Norstedts Kartor.

Varför blev Storytel en kursvinnare under perioden?
Bolaget har under 5-årsperioden gått från 27 mkr i omsättning 2013 till 1,4 mdr R12 Q3 2018. Snabb tillväxt har gjort att vinster och kassaflöden låtit vänta på sig medan en successivt ökande nivå av abonnemangsintäkter och goda tillväxtutsikter på nya marknader har hållit upp P/S-värderingen. Så länge värdet av varje ny abonnent på sikt kommer vara högre än rekryteringskostnaden, så är det logiskt att prioritera snabb tillväxt. Lönsamheten per marknad kommer snabbare om man skalar upp snabbt. Kursen ökade som mest under första halvåret 2018 drivet av snabb geografisk expansion, stark tillväxt i antalet abonnenter och höjda riktkurser
från analytiker.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
I rapporten inför 3-årsperioden så informerades om en tillväxt i antalet abonnenter till 185 000 (+85%). Positiva ord om framtiden som ” Koncernen står väl rustad att fortsätta resan mot att bli en världsledande ljudbokstjänst. Vi har väldigt hög andel nöjda kunder (96% kundnöjdhet) som i stor utsträckning rekommenderar tjänsten till sina vänner” samt offensiva ord om geografisk expansion i närtid.

P/S-talet i november 2015 får anses lågt i ljuset av tillväxttakten.
VD-innehav, kurstrend och rapportreaktion utgjorde positiva
indikatorer.