Swedish Orphan Biovitrum (SOBI)

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Large Cap 
171130 - 181130

Om bolaget:
Swedish Orphan Biovitrum är ett bioteknologiskt läkemedelsbolag specialiserat på läkemedel för sällsynta sjukdomar.

 

Varför blev SOBI en kursvinnare under perioden?
Kursuppgången satte fart i januari när den franska läkemedelsjätten Sanofi la bud på Sobis amerikanska partner Bioverativ på närmare 12 miljarder dollar, en premie på 64 procent. Sobi, som tidigare varit föremål för förvärvsspekulationer, ökade 12 procent den dagen (22 jan). Kursryck blev det även i samband med rapporten för Q1 och Q2 2018. Vid båda dessa tillfällen så överträffades marknadens förväntningar rejält samtidigt som företagets helårsprognos skruvades upp. Sammanfattningsvis präglades uppgångsperioden av stark tillväxt, ökande bruttomarginaler och stärkt förtroende via att man levererade i linje med strategin.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Strategin att bredda sig såväl produktmässigt som geografiskt tydliggjordes i rapporten som föregick uppgångsperioden och har sedermera skapat förtroende. I samma rapport uppnåddes en mycket stark tillväxt inom hemofiliområdet med ökande bruttomarginaler samtidigt som rapporten kryddades med att företaget höjde helårsprognosen.

Värderingen var lägre än SOBIs 3-årssnitt för P/S, P/E samt EV/EBIT. Pareto var en av de positiva analytikerna med uppdaterad riktkurs på 192 kr någon månad innan perioden i ett läge då kursen var 120 kr.