TC TECH Sweden

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Industri & Tjänster
1 år
171130 - 181130

Om bolaget:
TC TECH marknadsför ett system för tillverkning av avancerade plastdetaljer. Bolaget fokuserar på system för tillverkning av s k Light Guide Plates (LGP) till bildskärmar, men tekniken lämpar sig även väl för såväl andra applikationsområden som material. TC TECHs metod är den enda som kan tillverka avancerade LGP till en låg produktionskostnad, och metoden har därmed potential att bli en ny standard inom bildskärmsindustrin.

Varför blev TC TECH en kursvinnare under perioden?
Börsnoteringen 2016 innebar en kursexplosion som från teckningskursen på 8,5 kronor rusade till 50 kr. Därefter var förväntningarna åtminstone kortsiktigt för högt uppskruvade och kursen sladdade ner till 12 kr i oktober 2018. Då vände det med
genombrottet i Taiwan. TC Tech rusade drygt 45 procent på en dag
efter slutgodkännandet av en kund i Taiwan, gällande produktions-
systemet för volymproduktion av högpresterande LGP:er till
LCD-bildskärmar.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Tiden innan 12-månadersperioden då TC blev en vinnare i branschen Industri och Tjänster präglades av en genomförd nyemission samt godkännande av patent i Kina. 

Det fanns inga köpsignaler från indikatorerna nedan, snarare tvärtom.