Transtema

Aktietips, analys & nyheter

Analys av en kursvinnare

Industri & Tjänster
151130 - 181130

Om bolaget:
Transtema arbetar projektering, byggnation, underhåll och övervakning av infrastrukturer för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät. Bolaget erbjuder dessutom infrastruktur av molntjänster och datacenter.

Varför blev Transtema en kursvinnare under perioden?
Bolaget noterade en stark kursökning i inledningen av 3-årsperioden drivet av stark tillväxt och stor framtidstro. Aktien steg från 8 kr i november 2015 till över 70 kr i maj 2017. Därefter skedde en stabilisering innan motgångarna började komma i form av avstannande resultatutveckling, oklarheter i redovisningen samt även avstannande tillväxt. Fallet under senare delen av perioden var stort och gjorde nästan att bolaget föll bort från listan med vinnarna. Totalt sett under perioden byggdes ett miljardbolag dock utan att komma till ett läge med stabil vinstnivå. Den snabba fiberuppbyggnaden i landet har generellt sett varit förknippad med en
hel del kvalitetsbrister.
 

Vilka faktorer talade för uppgångspotential innan perioden?
Inför 3-årsperioden så noterades en stark tillväxt i Q3 2015. Rapporten innehöll även mycket verbal optimism från VD som ”Marknaden för fiberoptiska kommunikationsnät kommer att vara en tillväxtmarknad i många år framåt”. ”Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på 15-20% per år” och ”Jag ser framför mig en fin avslutning på året och ett expansivt 2016”. Rapporten togs emot positivt och kurstrenden var positiv när bolaget gick in i aktuell period. 

VD-innehav och kurstrend var positiva signaler.